Höjd kraftvärmebeskattning och utökade investeringsstöd i vårändringsbudgeten

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Regeringen presenterade den 9 april vårbudgeten och förslag till ändrade skatter och anslag i vårändringsbudgeten. I förslaget fanns kraftigt höjda skatter på kraftvärme inom EU ETS och ett antal ökningar och några sänkningar av anslagen inom energiområdet. Erik Thornström på Energiföretagen Sverige har sammanfattat förslagen i vårändringsbudgeten.

Regeringen uttalar att en kraftfull grön skatteväxling ska genomföras. Som en del i detta går regeringen vidare med förslaget om dramatiskt höjda kraftvärmeskatter utifrån det remissförslag som presenterades i februari.

Detta innebär att koldioxidskatten mer än åttadubblas till 91 procent av full koldioxidskattesats och att energiskatten mer än tredubblas då nedsättningen för kraftvärmeverk i EU ETS slopas från och med den 1 augusti 2019. Energiföretagen Sverige är mycket kritiska till förslaget utifrån bland annat de allvarliga konsekvenser en snabbavveckling av kraftvärmekapacitet kan få för elförsörjningen i våra storstäder och den mycket korta framförhållningen.
Läs även vårt pressmeddelande med kommentar till vårändringsbudgeten.

Vårändringsbudgeten innehåller ett stort antal anslagsförändringar för att bland annat kunna genomföra delar av januariöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna.

Regeringen föreslår bland annat följande anslagsökningar:

  • Klimatklivet & ladda hemma-stöd ökas med 758 miljoner kronor 2019
  • Investeringsstödet till solceller ökas med 300 miljoner kronor 2019, samtidigt som stödnivån sänks från 30 till 20 procent
  • Ett nytt investeringsstöd införs för negativa utsläpp på 100 miljoner kronor för 2019
  • Industriklivet utökas med 200 miljoner kronor 2019
  • Investeringsstödet för hyresbostäder återinförs genom omfördelning av anslagsmedel samtidigt som regeringen aviserar att man ska återkomma om stödets utformning, vilket öppnar för en översyn av stödets energikrav.

Regeringen föreslår också en rad anslagssänkningar för 2019 för att till en del finansiera anslagshöjningarna:

  • Anslaget för teknikneutral laddinfrastruktur på 50 mkr 2019 slopas och ersätts i praktiken av det stöd för laddinfrastruktur som finns inom Klimatklivet
  • Anslaget för klimatanpassning sänks med 55 miljoner kronor 2019
  • Anslaget för internationella klimatinvesteringar minskas med 80 miljoner kronor 2019
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se