Om effektfrågan på energinätverket i riksdagen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ungefär fyra gånger om året anordnas energinätverket i riksdagen, ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Energiföretagen. Syftet med nätverket är att på ett pedagogiskt och objektivt sätt höja kunskapen bland riksdagsledamöterna i aktuella energifrågor. Denna gång stod effektfrågan på agendan.

Det var fullt i rummet när Anton Steen, samhällspolitiskt ansvarig hälsade välkomna. Inbjudna talare var Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen, Mikael Lundin från ML Corporate Partner och Johan Bladh, Energiföretagen – och ämnet för dagen var; vad innebär egentligen effektutmaningen och hur löser vi den?

Anton Steen inledde med ett annat aktuellt ämne, men som tangerar effektfrågan, nämligen kapacitetsbristen i elnäten. Att detta är ett högst reellt problem för landets elnätsföretag och alla de företag och verksamheter som inte kan starta upp på en viss plats, på grund av att det helt enkelt inte finns utrymme att ansluta sig till elnätet. Ett exempel är Malmö där lokaltågen periodvis får köra på halvfart. Eller Västerås som varit tvungna att tacka nej till företagsetableringar. Anton Steen lyfte ett antal åtgärder som måste till, bland annat; kortade tillståndsprocesser, tydligare styrning av Svenska kraftnät och en hållbar och långsiktig elnätsreglering. Anton gjorde också lite reklam för seminariet ”Samling för nätkapacitet” som Energiföretagen ordnar den 24 april. Kontakta Sara Emanuelsson om du vill veta mer.

Johan Bladh gjorde sedan en mycket pedagogisk genomgång av skillnaden mellan effekt och energi och mellan kraftslagens olika egenskaper (1TWh vindkraft är inte samma som en TWh vattenkraft). Han djupdök framför allt i varför de åtgärder många nu pratar om, så som förbrukningsflexibilitet och batterier, inte är svaret på alla de utmaningar som ett energisystem med större andel väderberoende produktion medför. Flexiblare konsumenter och utvecklade lagringslösningar kan absolut bidra till att reglera elsystemet (produktion och konsumtion) inom dygnet. Men att balansera variationer över flera dygn och mellan säsonger är en helt annan utmaning som ställer andra krav på systemets balanseringsresurser. Här bidrar vattenkraften stort med sin förmåga att variera produktion och lagra stora mängder energi i sina vattenmagasin. Även kraftvärme och kärnkraft bidrar mycket till säsongsbalanseringen och skulle också kunna användas för flerdygnsbalansering om det i framtiden skulle finnas ett sådant behov. Ta del av Johans presentation och läs vidare (logga in, exklusivt för Energiföretagens medlemmar).