Rapportering av inspel till Nationella planen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den första april hölls ett möte på kansliet för att rapportera det underlag medlemsföretagen tagit fram som inspel till myndigheternas arbete med miljöprövning enligt nationella planen. Representanter från Svk, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten deltog för att ta del av resultatet.

För att ta del av presentationerna behöver du logga in.

Frågor på materialet besvaras av Johan Bladh.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se