Röster från Fjärrvärmedagarna 2019

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Fjärrvärmedagarna 2019 hölls i Stockholm den 10-11 april. Konferensens tema var ”Fjärrvärme för effekt och klimat” och den bjöd både på bred utblick och fördjupade sessioner inom marknad, styrmedel, hållbara bränslen samt teknik och utveckling. Självklart fanns även utställare från branschen på plats.

Fjärrvärmedagarna inleddes med studiebesök, där deltagarna kunde välja mellan besök i Hammarby Sjöstad och det stora Slussenbygget mitt i Stockholm. Sedan avlöste föredragshållarna varandra i det fullmatade programmet.

Bland första dagens talare återfanns Ulrika Jardfelt vd för Vattenfall Heat Nordic, Markus Wråke vd Energiforsk, Karin Medin vd Söderenergi, Fabian Levihn från Stockholm Exergi, Ambjörn Lätt från IVL Svenska Miljöinstitutet och Gabriella Castegren energispecialist från SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsorganisationer. I pauserna mötte engagerade utställare upp och visade vad de har att erbjuda, allt från rör till digitala lösningar av olika slag.

Den andra dagen inleddes med de parallella sessionerna. På marknadssessionen fick deltagarna ta del av nyheten att Konsumenternas Energimarknadsbyrå från och med 1 maj 2019 även tar sig an ärenden från fjärrvärmekunder som vill ha stöd från en oberoende part.

Konsumenteras Energimarknadsbyrå

Anna Carlén, vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, berättar om byråns roll och uppgift:

Den andra dagen fick vi också veta mer om utbyggnaden av Kraftringens stora lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög, möjligheter för svensk fjärrvärme i Europa, färdplan för fossilfri uppvärmning och Klimatdialogen, innovationsprojekt inom EU för flexibilitet och låga temperaturer, digitalisering av fjärrvärme och om hur man tar nya, innovativa produkter vidare till marknaden. Bland mycket annat.

Röster från Fjärrvärmedagarna 2019

Bland de omkring 150 deltagarna fanns Johanna Porös från Vattenfall AB Heat Nordic Stockholm och Magnus Löf, E.ON Energilösningar AB. Här berättar de om sina intryck och vad de fått med sig från konferensen.

Hört på Fjärrvärmedagarna 2019

”Vi behöver en tydlig och engagerande hisspitch som förklarar vad fjärrvärme är och hur det fungerar."
Ulrika Jardfelt, vd Vattenfall AB Heat Nordic

”Energisystemet förändras snabbt. Dela är det nya äga och energisystemet är den ultimata delningsekonomin.”
Björn Berg, vd Ngenic

”Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden.”
Karin Medin, vd Söderenergi

”En bra prismodell är enkel för kunden och svår för leverantören.”
Niclas Sigholm från Sigholm