Samling för nätkapacitet – så river vi hindren för omställning och tillväxt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nätkapacitetsproblematiken i framförallt svenska storstäder har på kort tid blivit akut. Detta förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot regional tillväxt. Detta tas upp under ett halvdagsseminarium den 24 april i Stockholm.

Nätkapacitetsproblematiken är också ett hinder för Sveriges energiomställning och minskad klimatpåverkan. Elektrifieringen av allt fler samhällssektorer pågår för fullt och våra elnät behöver dessutom kunna hantera mer förnybar, intermittent, elproduktion.

Energiföretagen skapar nu Samling för nätkapacitet – ett initiativ där energibranschen tillsammans med såväl berörda aktörer i näringsliv som beslutsfattare på lokal och nationell nivå får möjlighet att initierat diskutera både problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målsättningen att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Initiativet är utåtriktat och syftar främst till att i ett forum för dialog med andra aktörer i samhället, etablera en gemensam problembild, och inte minst kunna landa i en bred palett av lösningsförslag. Intresset har varit stort från andra berörda aktörer, men än finns det plats för sena anmälningar från medlemsföretag

Samlingen sker på Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, på söder i Stockholm den 24 april klockan 8:30 – 12:00. Ingen lunch serveras.

Anmäl här senast den 22 april.

Program för dagen finns här

Hela evenemanget filmas och kan ses i efterhand på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

EU Co-ordination
Telefon: +46 8 677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se