Värmeklustret ska ta forskning vidare till användning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Att hålla sig uppdaterad på aktuell forskning och utveckling är kanske viktigare än någonsin i den snabbt föränderliga tid vi lever i. Nu startar Energiforsk ett innovationskluster, Värmeklustret, som ska ta resultat från forskningen vidare till praktisk användning. Värmeklustret delfinansieras av Energimyndigheten.

Nu drar Energiforsks Innovationskluster, Värmeklustret, igång! Målet är att gå från forskning till verklighet genom att resultat från forskningen i FutureHeat och Termiska Energilager tas vidare och kommer till användning. Satsningen finansieras till 50 procent genom Energimyndighetens program Termo som bedriver fyra kluster för att öka innovationskraften inom värme- och kylaområdet.

Den första aktiviteten är ett seminarium inom prediktivt underhåll av fjärrvärmenäten med hjälp av digital teknik, och det riktar sig till alla som arbetar med drift och underhåll av näten, eller utvecklar nya lösningar inom digitalisering, prediktivt underhåll, tillståndsövervakning och analyser. Mer information om seminariet finns här.  

– Värmeklustret svarar på det som våra medlemmar har eftersökt så länge – att ta forskningen vidare och implementera den i verkligheten. Att det nu drar igång för just fjärrvärmenäten känns helt rätt, näten är vår guldgruva men underhållet är svårförutsägbart och dyrt så att hitta nya metoder för att effektivisera detta är förstås högprioriterat. Jag tycker därför att fjärrvärmeföretagen ska ta chansen att vara med att påverka utvecklingen inom området, säger Lina Enskog Broman ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se