Delta i webbenkät om hinder inom handel med energi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU kommissionen genomför en studie om inträdesbarriärer för energiföretag på slutkundsmarknaden. Studien ska bidra till regelutveckling på EU-nivå. Genom att svara på en webbenkät om företagens erfarenhet av de nationella marknader där de verkar, kan alla aktörer bidra på bästa sätt.

– Dessvärre har få nordiska aktörer hittills deltagit i enkäten. Detta är ett unikt tillfälle för aktörerna att ge sin syn på hur de nationella energimarknadernas möjliggör konkurrens och innovation, säger Catherine Lillo som ansvarar för slutkundsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Energiföretag uppmanas att ta chansen att vara med och påverka på EU-nivå, genom att besvara kommissionens webbenkät senast den 6 september 2019.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se