Energiföretagen rekommenderar: utbildning i informationssäkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Cybersäkerhet har blivit en av våra allra mest aktuella frågor. Branschens representanter har också vid upprepade tillfällen efterfrågat fördjupad information och utbildning inom området. För att svara upp mot detta har Energimyndigheten efter dialog med bland andra Energiföretagen valt att anordna fem kostnadsfria utbildningstillfällen.

Vi vill här uppmana alla energiföretag att delta i dessa utbildningar, då de på ett effektivt vis underlättar för branschens fortsatta arbete och ökar förmågan vad gäller cybersäkerhet och uppfyllande av ny lagstiftning.

Mer information om utbildningarna och möjlighet att anmäla sig finns på Energimyndighetens webbplats.