Kurs om nya elnätsregleringen – prioritera rätt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den nya kursen ”Styreffekt elnät” bjuder in elnätsföretag den 3–4 december till att lära mer om den nya intäktsregleringen. Hur anpassar man bäst sin verksamhet efter regleringens styreffekter och hur ska pengarna räcka till? Genom att förstå mer ökar elnätsföretagen sina möjligheter att prioritera rätt.

Kursen vänder sig till ansvariga för nätplanering och ekonomi på ett elnätsföretag. Intäktsregleringen beskrivs från grunden och det är en fördel om deltagarna har en översiktlig kännedom om intäktsregleringen.

Utbildningen handlar om hur elnätsföretagen nu kan agera, och hur den nya regleringen styr. Kursen genomförs den 3–4 december i Bro utanför Stockholm.

Innehåll och lärare

Första dagen tar upp syftet med intäktsregleringen, hur den fungerar och varför den är uppbyggd som den är. Vi får också praktiska exempel från några elnätsföretag för att belysa olika förutsättningar. Andra dagen blickar mer långsiktigt med grupparbete om alternativa vägar framåt.

På lärarsidan finns Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren som jobbat länge med elnätens juridik och regelförändringar. Vi möter också ekonomie doktor Mikael Runsten som ägnat mycket tid och kraft åt analys av elnätsföretagens ekonomiska verklighet.

Mer information och anmälan här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Senior jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se