Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för första informationsmöte är nu ändrat till den 23 september hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

Energiföretagen Sverige har också tidigare i en nyhet på webben berättat om Svenska kraftnäts arbete med datautbyte. Leverabler avser färdiga användbara produkter inom systemutveckling, där KORRR beskriver krav, ansvar och roller.

Datumet för mötet alltså flyttat till den 23 september. Läs mer om mötet här inklusive anmälan.