Överskjutande elberedskapsavgift bör snarast betalas tillbaka till kunden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringens beslut att sänka elberedskapsavgiften från den 1 september ska gälla retroaktivt från 1 januari i år. Det innebär att elnätsföretagen snarast möjligt bör återbetala överskjutande belopp till kunderna.

Elberedskapsavgiften sänks från 45 kronor till 39 kronor och 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning, och från 2 477 kronor till 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning. Eventuellt överskjutande pengar som redan tagits ut ska betalas tillbaka till kunderna.

Elnätsföretagen kan välja

– Regelverket säger inget om hur återbetalningen ska ske, men rimligtvis bör det ske så snart det är faktureringstekniskt möjligt. Man kan tänka sig olika varianter, till exempel genom avdrag på nästkommande faktura. Det står elnätsföretagen fritt att avgöra vilket sätt som passar bäst för respektive företag, säger Louise Marcelius, jurist hos Energiföretagen Sverige.

Elberedskapsavgiften är tillsammans med nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften de myndighetsavgifter som svenska elkunder betalar på sin elnätsfaktura.

Läs mer om myndighetsavgifterna och de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se