Bidraget till lagring av egenproducerad elenergi förlängs ett år

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen förlänger möjligheten att få bidrag för att lagra egenproducerad el.

Regeringen beslutade den 5 december om att förlänga bidraget enligt förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi med ett år (SFS 2019:1247). Beslutet innebär att en bidragsberättigad installation ska vara slutförd senast den 31 december 2020.

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar beslut om att lämna stöd. För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Enligt uppgift övervägs att ersätta bidraget med någon form av skatteavdrag efter 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se