EU-förordning kräver dubbla signaturer på blankett när solceller byggs

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” trädde i kraft i april i år. Kraven gäller anläggningar som är större än 800 Watt, alltså de flesta solcellsanläggningarna. Bland annat behövs signaturer av den så kallade ALP-blanketten av både installatör och innehavare av anläggningen.

Enligt förordningen är det alltså inte längre bara elinstallationsföretaget som ska signera den så kallade ALP-blanketten (Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet).

RfG föreskriver att elnätsföretagen ansvarar för att det finns ett dokument för elinstallatören och innehavaren att fylla i vid ansökan om att ansluta ett solelsystem till elnätet. Detta krävs för att elnätsföretaget ska tillåta anslutning. Installatören och ägaren ansvarar därmed gemensamt för att solelsystemet uppfyller kraven.

Blankett saknas och digital utmaning

Det finns ännu ingen gällande blankett för denna dubbla signering. Det borde ha varit klart när förordningen trädde i kraft men Energiföretagen Sverige hoppas komma ut med en uppdaterad version av blanketten efter årsskiftet. Just nu jobbar Energiföretagen med att få ut en första version på remiss.

En annan viktig fråga är hur man löser den dubbla signeringen vid användning av digitala blanketter. Här måste medlemsföretagen tillsammans med sina systemleverantörer hitta en fungerande lösning.

Mer information på Energimarknadsinspektionens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se