Säkerhetsfrågorna samlas i Energibranschens säkerhetsgrupp – ESG

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energibranschens informationssäkerhetsgrupp och AG Säkerhet & beredskap går samman till Energibranschens säkerhetsgrupp, ESG. Skälet är att Informationssäkerhet tillsammans med övriga säkerhets- och beredskapsfrågor måste hanteras sammanhängande.

Primärt ska den nya gruppen hantera frågor som kan kopplas till säkerhetsskyddslagen, totalförsvarsplanering samt lag och förordning om samhällsviktiga och digitala tjänster.

Förutom att vara samlande organ ska ESG anordna utbildningar och ta fram sådant som vägledningar och informationsmaterial. Gruppen blir också remissinstans och ett samarbetsforum för branschen tillsammande med berörda myndigheter.

– Det innebär en ambition att ha mer samverkan med myndigheter, som MSB, Svenska kraftnät och Energimyndigheten. De ska regelbundet bjudas in till dialog, säger Anders Fredriksson vid Energiföretagen Sverige.

Strategigrupp med hög kompetens

Anders Fredriksson är sekreterare i den nya gruppen. EGS har fyra fokusgrupper under sig med ansvar för olika frågor, där deltagarna i grupperna är säkerhetsansvariga i sina företag.

– Det har varit efterfrågat från medlemsföretagen, eftersom frågor som tas upp här inte går att hålla isär. Vi har samlat synnerligen kompetenta aktörer för att kunna vägleda branschen i säkerhetsfrågor, menar Anders Fredriksson.

Ordförande för Energibranschens säkerhetsgrupp blir Fredrik Torp, Vice President Corporate Security & Resilience vid Vattenfall AB.