Svenska kraftnät utlyser nya nätförstärkningslån

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät utlyser en ny omgång av nätförstärkningslån enligt ”Förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion”, SFS 2015:213. Under perioden 14 januari–14 februari 2020 är det möjligt för elnätsföretag att lämna in ansökan om nätförstärkningslån.

Syftet med nätförstärkningslån är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet. Svenska kraftnät har av regeringen fått i uppdrag att bidra till att överbrygga investeringströskeln som kan leda till att investeringar i ny elproduktion uteblir. Svenska kraftnät får enligt den aktuella förordningen och i mån av tillgång på medel ge lån till elnätsföretag.

Den så kallade tröskeleffekten uppstår när den elproducent som vill ansluta ny produktion riskerar att få betala hela den förstärkning av nätet som krävs, även när den är större än vad producenten själv kan dra nytta av. Nästa elproducent som ansluter kan däremot ta den kapaciteten i anspråk utan särskild kostnad.

Läs mer ansökan och förordning

Sista ansökningsdag är 14 februari 2020.

En vägledning som beskriver processen för ansökan och underlag för ansökan finns på Svenska kraftnäts webbplats: http://www.svk.se/natforstarkningslan.

Läs mer om förordningen på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se