Attraktiv, hållbar arbetsmiljö är värd 8 miljoner kronor varje år

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har förlängt sitt avtal med Nyckeltalsinstitutet som gör personalekonomiska analyser och kartläggningar. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram ett hypotetiskt värde utifrån energibranschens medianvärden på nyckeltalen i Attraktiv Arbetsgivarindex och resultaten är mycket positiva.

Förra året presenterade Nyckeltalsinstitutet den första kartläggningen för energisektorn. Resultatet var mycket glädjande; energibranschen var bäst enligt Attraktiv arbetsgivarindex. Styrkorna i energisektorn är många, men det är tre som särskilt utmärker sig; lägre korttidssjukfrånvaro, lägre långtidssjukfrånvaro och färre avgångar. Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet har tagit fram ett hypotetiskt värde där dessa styrkor omsätts i faktiskt kostnad.

Om man utgår från ett företag med 200 medarbetare och jämför det med medianvärdet i Sverige blir värdet:

  • 400 dagar högre produktion
  • 4 personer konstant mer närvarande
  • 5 personer konstant mer högproduktiva

Summeringen blir drygt 10 personer fler som är i produktivitet, vilket är värt cirka 8 miljoner kronor/år.

- Det blir tydligt att ett aktivt kompetensförsörjningsarbete är affärskritiskt. Det handlar både om att rekrytera men även lyckas bibehålla och utveckla den personal som varje företag har, säger Tina Ekström.

Läs mer om Attraktivt arbetsgivarindex och Nyckeltalsinstitutet.

För mer information:

Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet, tel: 070-453 80 81

Neval Bilici, Energiföretagen, telefon: 070-164 44 07

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se