Elnätsföretagen får rätt att ta ut underintäkter från 2012–2015 under längre tid

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kammarrätten har fastställt att elnätsföretagens underintäkter från perioden 2012–2015 får användas under tillsynsperioden 2020–2023. Det står klart efter domstolsbeslut den 11 februari.

Kammarrätten meddelade igår prövningstillstånd och fastställde samtidigt Förvaltningsrättens tidigare dom. Detta innebär att Energimarknadsinspektionen, Ei, i beslut för 2020–2023 ska fastställa att elnätsföretagen får använda icke utnyttjade pengar från perioden 2012–2015.

Även företag som inte överklagat

Ei kan överklaga domen till Högsta Förvaltningsdomstolen inom tre veckor. När domen vunnit laga kraft, så kan även elnätsföretag som inte överklagat domen inom tre månader hos Ei begära att också få ett beslut om att få utnyttja beviljade underintäkter. Ytterligare information härom kommer om domen vinner laga kraft.

– Det är glädjande att domstolen funnit att icke utnyttjade pengar kan användas under en längre tid och därmed skapa större stabilitet i regleringen, säger Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren.

Läs mer på Ei:s webbplats inklusive Kammarrättens dom.

Material inför inrapportering

Vi vill också uppmärksamma att material avseende delvis förnyelse av elanläggningar som kan användas till inrapporteringen av intäktsramarna sänds ut till alla elnätsföretag fredag den 15 februari.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se