Energiforsk stakar ut vägen för energibranschens digitalisering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiforsk beskriver i en ny rapport den digitala utvecklingen och dess möjligheter för energisektorn. Syftet med rapporten är både att ge en sammanfattning av utvecklingsläget, och en grund för Energiforsks kommande forskningssatsningar inom digitaliseringsområdet.

Rapporten beskriver fler exempel och pågående projekt om den digitala teknikens nya möjligheter i energisystemet. På elsidan i form av integrationen av variabla, förnybara energikällor och utveckling och styrning av ett distribuerat energisystem, där digitaliseringen är både en möjliggörare och en drivkraft för förändring.

Den digitala tekniken skapar också nya möjligheter på energimarknaden med till exempel nya marknadsplattformar, handel med efterfrågeflexibilitet och nya prismodeller. Det gränsar också till den förändring som digitaliseringen driver på när det gäller affärs- och kundsidan av verksamheten.

Kundens nytta viktig

– Just kundsidan är en spännande del av möjligheterna med digital teknik. Vi kan se fram emot nya typer av energitjänster som förenklar för kunden och tillför nya värden. Det kan i sin tur öppna för nya affärer i energibranschen. Det är också intressant med en utökad samverkan mellan el och värme i sammanhanget, säger Anders Fredriksson som ansvarar för digitaliseringsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Rapporten avslutas med en beskrivning av frågeställningar och förslag till projektidéer för branschen att gå vidare med.

Läs rapporten på Energiforsks webbplats.