Flexibel drift av kärnkraftverk hett ämne på Energiforsks konferens

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I januari samlades forskare och experter på Energiforsks årliga kärnkraftskonferens. En fråga där gällde nyttjandet av kärnkraft som reglerresurs för att, precis som vattenkraften i Sverige och gaskraft i andra länder, kunna balansera svängningar i väderberoende elproduktion.

Kärnkraftverk kan ställas om så att reaktorerna kan anpassa sin effekt efter varierande last och täcka upp gapet i plötsliga effektbehov när exempelvis produktionen av sol- och vindkraft varierar. I Frankrike och Tyskland drivs reaktorerna på det sättet redan idag.

Vattenfalls Mats Ladeborn gav exempel på att även svensk kärnkraft har använts för flexibel drift tidigare. Att den inte används i detta syfte längre beror på den stora andelen vattenkraft i det nordiska systemet som garanterar tillräcklig flexibilitet.

Andra ämnen som avhandlades var till exempel kärnkraftens ökade möjligheter att bistå elsystemet med stödtjänster, som effekt för frekvensstabilitet och reaktiv effekt för att hålla spänningen.

Läs mer på Energiforsks webbplats och ta del av presentationerna.

foto: Annika Örnborg

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se