Nya dokument för beräkning av delvis förnyelse i regionnät och lokalnät klar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Nu finns en ny rapport och en Excel-fil för beräkning av delvis förnyelse i regionnät och lokalnät.

Dokumentet är framtaget som hjälp till elnätsföretagen att göra delvis förnyelse av anläggningsdelar inför inrapporteringen av intäktsramar perioden 2020-2023.

Sweco har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB granskat och vid behov tagit fram förslag på ny fördelning för regionnätsposterna och lokalnätsposterna i listan ”Delvis Förnyelse” med avseende på den nya normvärdeslistan.

Framtagandet av det nya förslaget har till stor del gjorts genom indexering av Excel-filen för perioden 2016-2019. 

Här finns dokumenten att ladda ner:
(kräver inloggning)

Delvis förnyelse excelfil

Slutrapport Delvis förnyelse pdf