2019-års version av Värderingsprotokollet finns nu tillgänglig

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång är nu uppdaterat för 2019. Verktyget finns tillgängligt exklusivt för Energiföretagens medlemmar som uppmanas att använda den nya versionen av protokollet som underlag vid värdering av marknadsvärdeminskning på fastigheter som belastas av ledningar och tillhörande anläggningar vid ledningsintrång.

Värderingsprotokollet har tagits fram för att skapa ett branschgemensamt verktyg för värdering, så att inte skillnader ska uppstå i ersättningsnivåer och rutiner kring ersättningar och som därmed riskerar att påverka trovärdigheten för ledningsägarna. Energiföretagen rekommenderar berörda medlemmar att använda värderingsprotokollet som arbetsunderlag vid värdering av intrång av ledningar och tillhörande anläggningar, i enlighet med föreningens Policy för markåtkomst. Värderingsprotokollet och tillhörande dokument är nu uppdaterade för 2019. Ta del av det uppdaterade materialet.