Alla tillgängliga medel behövs för att nå EU:s klimatmål

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På Elens dag passade Energiföretagen på att bjuda in till lunchseminarium, med fokus på hur vi kan nå EU:s klimatmål och vad Sveriges roll är. Det blev en intressant diskussion om vad som krävs för att vi ska kunna vara ett Europa utan fossila utsläpp redan om 30 år.

Inledningsvis presenterade Gerassimos Thomas, biträdande generaldirektör för EU-kommissionens energidirektorat, i korthet EU:s vision för ett klimatneutralt Europa 2050 ”A clean planet for all”.

Visionen är att EU ska vara klimatneutralt 2050, men Thomas betonade att detta meddelande endast är ett diskussionsunderlag, där man undersökt vad som skulle krävas för att nå dit.

Det skulle kräva åtgärder inom och utanför energisektorn, bl.a.; energieffektivisering, förnybar elproduktion, en förändrad transportsektor, en konkurrenskraftig industri som bland annat elektrifierar sina processer och arbetar cirkulärt, bevarandet av naturliga kolsänkor och även koldioxidlagring.

- Det är möjligt att nå ett klimatneutralt Europa, men det kräver en bred strategi, omfattande åtgärder, lagstiftning och stora investeringar, sa Gerassimos Thomas. Nu måste rådet och parlamentet föra diskussionen vidare, så det så småningom kan utmynna i nya mål för EU och nya lagstiftningsinitiativ från kommissionen.

Nästa internationella gäst var Jacopo Buongiorno, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), som presenterade huvuddragen i studien The role of nuclear energy in a carbon contstrained world. Studiens mål är bland annat att svara på frågorna; ”behövs kärnkraft för att vi ska bli fossilfria?”, ”till vilken kostnad?”, och ”vad är politikens roll?”. I egenskap av forskare betonade Jacopo Buongiorno att alla diskussioner om hur vi blir fossilfria måste baseras på fakta, inte känslor. Han lyfte också, flera gånger, att målet att nå kraftigt minskade utsläpp måste vara överordnat teknikval.

- Alla fossilfria tekniker måste användas och vi har inte vunnit något om vi byter en utsläppsfri teknik mot en annan. Det innebär bara ökade kostnader utan att utsläppen minskar, menade Jacopo Buongiorno.

Studien visar dock att ekonomin kan vara ett hinder och Jacopo Buongiorno menade att det inte är ekonomiskt försvarbart med så dyra projekt som dem vi ser i UK och Finland, men att det också finns goda exempel i Asien.

I en avslutande panel där även Mattias Goldmann - Fores, Cecilia Hellner - Vattenfall och Per Holm - Energiföretagen, deltog, diskuterades hur Sveriges klimatarbete och energipolitik kan bidra till att nå EU:s mål. Mattias Goldmann menade att ny kärnkraft inte har någon roll i Sverige framöver utan att vi har goda förutsättningar för ett stabilt energisystem även utan. Cecilia Hellner lyfte att EU:s klimatmål bör vara ännu mer ambitiösa, varför Vattenfall tillsammans med andra aktörer startat ett initiativ för en energisektor med nollutsläpp 2050. På frågan från moderator Anja Alemdar om medskick till Sveriges nya energiminister Anders Ygeman, föreslog Mattias Goldmann tillsättandet av en ”Effektkommission” och Cecilia Hellner tyckte att energiöverenskommelsen behöver utvecklas med tanke på nya utmaningar. Energiföretagens Per Holm lyfte tre konkreta frågor: mål för leveranssäkerhet, rätt förutsättningar för elnätsutveckling och en strategi för fjärr- och kraftvärmen.

Energiföretagen tackar alla som kom och bidrog till ett fullsatt och intressant seminarium. Läs gärna Energiföretagens uppmaning till nya regeringen i sin helhet med förslag på klimat- och energireformer. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Lejestrand

Anna Lejestrand

Kommunikationsansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 91
E-post: anna.lejestrand@energiforetagen.se