Matnyttig info om elektriska och magnetiska fält hos Energiforsk

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För att underlätta för energibranschen och andra intresserade bevakar Energiforsk forskningsrön, internationella möten och andra nyheter inom området elektriska och magnetiska fält. Nu finns de vanligaste frågorna och svaren också samlade på Energiforsks webbplats.

Debatten om risk för cancer och andra hälsorisker orsakade av exponering för elektriska eller magnetiska fält, förkortat EMF, har pågått sedan slutet av 1970-talet. Mer än 20 000 vetenskapliga artiklar har publicerats som belyser olika aspekter av frågan.

På Energiforsks webbplats finns fördjupad information om vad som menas med EMF, om forskning inom området, om de regelverk som gäller och annat som bedöms vara relevant för frågor om risker med elektriska och magnetiska fält.

Neutral information

– Att ha koncis och neutral information om EMF samlat på ett ställe tror vi är en stor fördel för branschen. Både den enskilda kunden och kraftbolaget har stor användning av att på ett enkelt sätt få svar på sina frågor, säger Lennart Kjellman som ansvarar för projektet hos Energiforsk.

För innehållet svarar Björn Cedervall, docent i medicinsk strålningsbiologi på Karolinska Institutet, civilingenjör med kärnkemi och biokemi som huvudämnen från KTH och radiologispecialist på Vattenfall.

Besök Energiforsks webbplats med information om EMF här.

Senaste nytt: frågor och svar om EMF (20 frågor i kortversion, kompletterade med utökade svar i kolumner till höger).