Ny teknisk bestämmelse F:104 för energimätare klar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har i den uppdaterade tekniska bestämmelsen F:104 sammanställt övergripande information om den termiska energimätarens problematik. F:104 gäller från januari 2019 och ersätter tidigare utgåva. Den finns nu att läsa och hämta på Energiföretagens webbplats.

Uppdateringen har utförts av Energiföretagen Sveriges arbetsgrupp, Mätargruppen. Energiföretagens råd för värme och kyldistribution har fastställt den.

– F:104 ger vägledning för installation, dimensionering och val av lämpliga mätmetoder. Den mätutrustning som väljs ska vara anpassad och installeras korrekt för att få bästa möjliga funktion, säger Matz Tapper från Energiföretagen som varit med i arbetet.

Utöver de krav som fjärrvärmebranschen ställer på energimätare, beskrivs även de myndighetskrav som ställs på energimätning och tillsyn i den uppdaterade bestämmelsen. Här redogörs också för olika metoder för energimätning.

Läs och ladda ned bestämmelsen F:104 här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se