Nya regler för energiskatten på el från årsskiftet

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den 1 januari 2019 trädde nya energiskatteregler för el i kraft, som innebär en möjlighet att få återbetalning av energiskatt på el efter batterilagring. Det infördes samtidigt ytterligare undantag från skattskyldighetens inträde för redan beskattad el. Syftet med ändringarna i lagen om skatt på energi är att undvika vissa dubbelbeskattningssituationer.

Återbetalning av energiskatt på el efter batterilagring

Från och med den 1 januari 2019 kan man ansöka om återbetalning av energiskatt på el som har lagrats på ett batteri och sedan matats tillbaka in på ett koncessionspliktigt elnät. För att du ska ha rätt till återbetalning måste du mata in elen till samma elnät som elen tidigare har matats ut ifrån. Möjlighet till återbetalning gäller även el som du har matat tillbaka på ett koncessionspliktigt elnät under 2018, dvs. nya reglerna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2018. Det är inte möjlighet att få återbetalning för den som är skyldig att lämna en punktskattedeklaration för energiskatt på el.

Utökat undantag från skattskyldighetens inträde för redan beskattad el

Från och med den 1 januari 2019 utökas undantaget från skattskyldighetens inträde för redan beskattad el. För den som är skyldig att lämna en punktskattedeklaration gällde tidigare undantaget från skattskyldighet endast egenförbrukning av el för vilken skattskyldighet redan inträtt. Undantaget omfattar nu även el som skattskyldighet tidigare inträtt för och som därefter överförs till någon som inte är skyldig att lämna en punktskattedeklaration. Det utökade undantaget gäller även för el som är överförd under 2018, det vill säga tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2018.

Skatteverket väntas inom kort komma med ytterligare tillämpningsanvisningar kring de nya energiskattereglerna. Bakgrunden till de nya energiskattereglerna framgår i propositionen 2017/18:294, s. 98 ff här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se