Programmet för Askdagen 2019 börjar ta form

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Klassificering av avfall blivit allt mer komplicerat och allt större vikt läggs vid avfallets farliga egenskaper. Det gäller i synnerhet vid bedömning av avfallsslag med speglade poster i avfallsförordningen, där det specifika avfallet ska bedömas som antingen farligt eller icke-farligt. Välkomna till Askdagen den 4 april i Stockholm.

Flera intressanta föredrag är redan nu säkrade. Sami Serti från Citres och Johan Fagerqvist från Avfall Sverige berättar om en ny vägledning för klassificering av förbränningsrester. Riina Rantsi från Suomen Erityisjäte Oy berättar om erfarenheter från materialåtervinning av askor i Finland. Karin Karlfeldt Fedje från Renova kompletterar med erfarenheter från Sverige och andra länder.

Återvunna material kan utgöra miljörisker som kan leda till finansiella risker för användarna. Osäkerhet om riskhantering är därmed ett hinder för ökad användning av askor. Martijn van Praagh från ÅF Consult berättar om hur ansvaret fördelas och hur riskerna bärs för eventuella miljöskador, "bäst i praktiken". En annan fråga som diskuteras är om och hur avfallet återtas efter att konstruktionens livslängd har uppnåtts.

Dagen avslutas med mingel.

Markera den 4 april i kalendern redan nu. Mer om Askdagen 2019 och bokning här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se