Så kraftsamlar energibranschen för ökad jämställdhet och mångfald

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu startar den tredje omgången av Qraftsamling – energibranschens förändrings- och ledarskapsprogram för en mer attraktiv bransch. Över 50 förväntansfulla deltagare deltog på introduktionen som präglades av stort engagemang och förändringsvilja.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, inledningstalade vid Qraftsamlings kick-off, om branschens framtida utmaningar och hur vi hanterar dessa. För att energisektorn ska klara av den pågående omställningen är rätt kompetens helt avgörande. Här blir jämställdhet och mångfald förutsättningar för företagens innovationskraft, kompetensförsörjning och attraktivitet.

- Vår bransch är en framtidsbransch men den är också homogen. Detta måste vi förändra. Det är en av anledningarna till att Qraftsamling finns. Det är en strategisk och och långsiktig satsning för att vår bransch ska bli mer jämställd, diversifierad och attraktiv, säger Pernilla Winnhed. 

Denna omgång har målen utökats till att handla om jämställdhet såväl som mångfald. Syftet med Qraftsamling 2019 är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år, samt medarbetare med utländsk bakgrund. Ytterligare en nyhet är att både kvinnor och män är förändringsledare, det vill säga deltar som "adepter" i Qraftsamling. Det är av stor vikt att arbetet för en mer attraktiv bransch fördelas jämnt och inte blir en kvinnosaksfråga.

Ytterligare ett nytt grepp i år är det omvända mentorskapet, där mentorerna är unga och i stor utsträckning har utländsk bakgrund. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv till förändringsledarna samt att det blir ett värdefullt utbyte mellan förändringsledare och mentor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se