Uppdaterad info om kundens elpris

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har uppdaterat informationen om hur elpriset är uppbyggt efter skattejusteringar som gäller från och med år 2019. Två informationsbroschyrer finns på Energiföretagens webbplats, som stöd för dig som vill förklara elpriset.

Korta fakta:

  • Kunderna betalar två fakturor, en till elnätsföretaget för transport av elen och en till elhandelsföretaget för den el som används. Om båda företagen tillhör samma koncern kan kunden få en enda faktura.
  • Energiskatten betalas via elnätsfakturan från och med 1 januari 2018, vilket betyder att den fakturan stigit i samma storlek som elhandelsfakturan minskat.
  • Energiskatten på el höjdes från 1 januari 2019 med 1,6 öre till 34,7 öre per kWh.
  • Kostnaden för elcertifikat, för att stimulera utbyggnad av förnybar el, motsvarade en avgift på cirka 5 öre/kWh för kunden år 2018.
  • Moms betalas med 25 procent på summan av elhandelskostnad, elnätskostnad, energiskatt och elcertifikat.
  • För en kund med elvärme och 20 000 kWh elanvändning fördelade sig elkostnaderna år 2017 enligt följande: elnätsföretaget 25 procent, elhandelsföretaget 30 procent och energiskatt samt avgifter till staten 45 procent.

Läs mer på webb och i broschyrer

Om kundens elkostnader på Energiföretagens webbplats

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad 

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (dubbelsidigt och instruktionen "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se