Vad händer i arbetet med Elmarknadshubben?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät ansvarar för arbetet med att utveckla den så kallade elmarknadshubben, ett centralt nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden. Elmarknadshubben ska innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning. Men hur långt har arbetet kommit och vad förväntas aktörerna att göra just nu?

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se