ACER-beslut om nya metoder för driften av elöverföringssystem

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 19 juni beslutade den europeiska samarbetsorganisationen för energitillsynsmyndigheter, ACER, om två olika metoder för genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 som gäller driften av elöverföringssystem (SO).

Beslutet gäller:

  • metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAM).
  • metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM).

Mer finns att läsa på Svenska kraftnäts webbplats

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se