Energiföretagen hyllar tidig dialog i utvecklingen av kortsiktiga elmarknader

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De systemansvariga för överföringssystem i Norden (TSO:er) tog i våras fram en rapport som handlar om möjlig utveckling av kortsiktiga elmarknader i ljuset av förväntade framtida ändringar i kraftsystemet. Energiföretagen presenterar sitt remissvar och hyllar samarbetet.

Remisstiden för kommentarer till rapporten ”Short-term markets Discussion Paper” går ut idag, den 1 juli. Energiföretagen vill här dela ut beröm till de nordiska systemansvariga:

– Vi tycker det är bra att man bjuder in branschen till diskussion i ett så tidigt stadium. Vi ser fram emot en fortsatt dialog, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Läs mer

Energiföretagens remissvar

Rapporten finns att läsa här

Nyheten från sista april på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se