Miljöfrågorna dominerar för svenska Europaparlamentariker

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Det är nu klart att miljöutskottet är det populäraste utskottet för svenska Europaparlamentariker med hela fem svenska Europarlamentariker på en ordinarie plats under nuvarande mandatperiod.

I miljöutskottet (ENVI) behandlas bland annat klimat-, avfalls- och vattenfrågor. Därmed är miljöutskottet det viktigaste utskottet för Energiföretagen jämte ITRE som står för industri-, telekom-, forskning- och energifrågorna.

Förra mandatperioden hade Sverige endast en ordinarie plats i miljöutskottet men under nuvarande mandatperiod har fem svenska Europarlamentariker en ordinarie plats.

– Det är väldigt hoppingivande för Energiföretagens medlemmar att så många svenska Europaparlamentariker har fått en plats i Europaparlamentets miljöutskott, säger Daniel Wennick, chef för Energiföretagen Sveriges Brysselkontor.

På andra plats kommer utskottet för medborgerliga rättigheter och inrikes frågor. Utskottet för energifrågor (ITRE) och transportfrågor kommer på en delad tredjeplats. Utskottet för energifrågor är givetvis ett viktigt utskott för energibranschen men även transportutskottet.

Energiföretagens medlemmar kan därmed vara väldigt nöjda med de utskottsplatser som de svenska Europaparlamentarikerna har fått för perioden 2019–2024.

Lista på svenska Europarlamentariker i ENVI och ITRE:

ENVI

Malin Björk (vänsterpartiet, ordinarie)

Fredrick Federley (centerpartiet, ordinarie)

Jytte Guteland (socialdemokraterna, ordinarie)

Pär Holmgren (miljöpartiet, ordinarie)

Jessica Polfjärd (moderaterna, ordinarie)

Karin Karlsbro (liberalerna, ersättare)

ITRE

Sara Skyttedal (kristdemokraterna, ordinarie)

Jessica Stegrud (sverigedemokraterna, ordinarie)

Heléne Fritzon (socialdemokraterna, ersättare)

Tomas Tobé (moderaterna, ersättare) 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se