Svenska kraftnät förtydligar om arbetet med datautbyte

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på upplägg och tidplan för arbetet med datautbyte. Leverabler avser färdiga användbara produkter inom systemutveckling, där KORRR beskriver krav, ansvar och roller. Den 18 september håller Svenska kraftnät ett första informationsmöte.

Förslaget är ett led i att skapa ett tätare samarbete med elnätsföretag på lägre spänningsnivåer (DSO:er) och betydande större elanvändare (SGU:er) i det fortsatta gemensamma arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen, (EU) 2017/1485, för drift av elöverföringssystem (SO).

EU-samarbete bakom

Svenska kraftnät har tidigare tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom EU-nätverket för systemansvariga (ENTSO-E) tagit fram ett förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40(6) i nämnda förordning. På engelska benämns detta Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR).

Mer info om det första informationsmötet och fortsättningen av arbetet kommer under senare delen av augusti.

Läs nyhet på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se