Färdplan el - så tas den fram

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige tar fram Färdplan el, för ett fossilfritt Sverige. Arbetet är i full gång med framtagning av underlagsrapporter och möten med medlemsföretag och andra intressenter. I en filmad intervju berättar Per Holm, projektledare för färdplansarbetet, om hur planen ska tas fram.

Under våren gick Energiföretagen ut tillsammans med Fossilfritt Sverige och berättade att elbranschen ska ta fram Färdplan el, för ett fossilfritt Sverige 2045. Många branscher har tagit fram färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige. Gemensamt för de flesta är en önskan att ersätta fossila bränslen med fossilfri el. Vi ser också en önskan om att elektrifiera fordonsflottan för att minska transportsektorns klimatpåverkan, parallellt med att mer elintensiv industri, som datahallar, etablerar sig i Sverige.

Detta innebär en mycket stor ökning av efterfrågan på el, en årlig ökning som motsvarar 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning under ett år. Hur möter vi detta och möjliggör att Sverige kan nå målet att bli en av världens första fossilfria nationer? Det ska färdplan el ge svar på. Som underlag för arbetet har Energiföretagen gett forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) i uppdrag att ta fram ett heltäckande elanvändningsscenario till år 2045, med tre olika produktionsscenarier samt vilka krav som ställs på elnäten och systemkostnader för de olika scenarierna.

– Användningsscenariot är klart och visar att behovet av el år 2045 landar på 190 TWh årligen, att jämföra med dagens 140 TWh per år. Snart får vi även den kompletta slutrapporten med användningsscenarier, elnätskrav och systemkostnad. Den blir utgångspunkten för vårt färdplansarbete och ska bland annat diskuteras på ett Almedalsseminarium den 2 juli. I det fortsatta arbetet involveras både medlemsföretag och andra intressenter, som kundföreträdare och andra branschorganisationer, säger Per Holm, ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen Sverige.

Se intervjun med Per Holm

Tidsplan för färdplanen

  • Juni: Slutrapport från NEPP, med samtliga scenarier och beräkningar
  • Juli: Seminarium i Almedalen
  • Augusti: Medlemsremiss av förslag till färdplan. Remisseminarium med möjlighet till inspel.
  • September: Styrelsediskussion, Energiföretagen Sverige
  • Oktober/november: Presentation av slutlig Färdplan el, för ett fossilfritt Sverige, tillsammans med Fossilfritt Sverige
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se