Färdplanen för fossilfri uppvärmning ska förverkligas – var med på resan!

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Färdplanen för fossilfri uppvärmning, som togs fram av en bredd av aktörer på värmemarknaden och överlämnades till regeringen i mars, går nu in i genomförandefas. Många har ställt sig bakom färdplanen, och antalet undertecknare ökar stadigt. Många vill också vara med i projektet för genomförande av planen och Energiföretagen Sverige är en av dessa aktörer.

Nu har nästan 100 företag ställt sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning och fler tillkommer löpande. Det är en blandad skara med allt från fastighetsbolag, fjärrvärmeföretag, värmepumpsföreträdare, branschorganisationer med flera.

I färdplanen tar de olika aktörerna på värmemarknaden på sig ett antal åtaganden för att det sista fossila inom uppvärmningssektorn ska fasas ut, många av dessa grundar sig i samverkan mellan flera aktörer och flera är gemensamma åtaganden. Nu är det dags för verkstad, att påbörja genomförandet av åtagandena. För att få en skjuts i arbetet och samla den bredd av aktörer som deltar startar nu ett genomförandeprojekt där konsultföretaget Profu är navet och katalysatorn.

Tanken är att det inom projektet bildas arbetsgrupper inom specifika frågor, och genomförandet kommer sedan förhoppningsvis att rulla på och leva sitt eget liv. Självklart kommer också många lokala initiativ att rulla på egen hand och utan inblandning av genomförandeprojektet. Här vill vi tipsa om att den i år lanserade Klimatdialogen kan vara ett utmärkt verktyg för det lokala arbetet, läs mer om Klimatdialogen här

Vill ni vara med i genomförandeprojektet, ställa er bakom planen eller veta mer? Kontakta Kjerstin Ludvig, Profu eller Lina Enskog Broman, Energiföretagen.

Här kan du läsa hela färdplanen och se vilka som ställt sig bakom den.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se