Föreskrift om nya elmätarfunktionskrav har kommit

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

”Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5)” finns nu publicerade på Ei:s webbplats. Föreskriften träder i kraft den 1 oktober 2019, men kraven i föreskriften behöver inte vara uppfyllda förrän den 1 januari 2025.

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick samtidigt uppdraget att ta fram föreskrifter med ytterligare krav, som allstå nu kommit.

Funktionskraven ska enligt den nya mätförordningen vara uppfyllda senast vid ingången av mätåret 2025 och ska omfatta mätsystem och mätutrustning för alla lågspänningskunder.

Läs mer här

Läs sammanfattning på Ei:s webbplats

Läs föreskriften här (pdf)

Läs tidigare nyhet från Energiföretagen här (där branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare fanns med)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se