I september gör Elmarknadsdagarna comeback

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Elmarknadsdagarna har inte funnits på konferensagendan under några år, men nu är den populära konferensen tillbaka. Anmäl dig redan nu för att säkra en plats.

Elmarknadsdagarna är konferensen för dig som jobbar med strategiska funktioner inom elhandel, elförsäljning, elproduktion och kraftsystem. Även olika typer av kundrepresentanter och energitjänsteföretag med intresse för energifrågor kan ha stor behållning av programmet.

Målet är dels att förmedla ny kunskap, dels att utbyta erfarenheter med kollegor från branschen, myndigheter och andra organisationer.

3 frågor till Lowina Lundström, Svenska kraftnät - en av talarna på Elmarknadsdagarna

Bilden tillhör Svenska kraftnät. Fotograf: Johan Alp

Vilka är dina tre mest prioriterade områden (i arbetet)?
– Mina 3 mest prioriterade områden är:

  1. Att säkerställa att vårt program för Nordisk Balansering kommer på plats och kan skapa bättre förutsättningar för kraftsystemet och aktörer.
  2. Implementering av nätkoder som är till för att skapa tydlighet och som är till stöd för hela kraftsystemet.
  3. Att skapa bättre samarbetsklimat mellan aktörer inom branschen där målet är att hitta kloka lösningar som kommer kunderna tillgodo.

Vad anser du är elmarknadens största utmaning för närvarande? Europeiskt/nationellt?
– Europeiskt: att hitta rätt balans mellan nationella och europeiska intressen är till och från en utmaning eftersom förutsättningarna är så olika.
Nationellt: Omvärlden har ändrats snabbt och därmed kraven på kraftsystemet och elnäten. Att samtidigt gå i takt med förändringarna och kunna se till att alla kraftsystemets delar fortsatt samverkar driftsäkert är en stor utmaning.

Vad tror du blir elmarknadens viktigaste framtidsfråga? Europeiska/nationellt?
– Europeiskt: bättre samordning över gränserna för att nå målen i Clean Energy Package med bibehållen drift- och leveranssäkerhet. Nationellt:  samma som ovan fast mellan aktörer.

Se Catherine Lillo och Magnus Thorstensson berätta mer om Elmarknadsdagarna.

Elmarknadsdagarna hålls i Stockholm 11 – 12 september. Här kan du läsa hela programmet och anmäla dig.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se