Samverkan nyckeln i vattenkraftarbetet framåt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Johan Bladh är ansvarig för vattenkraftfrågor hos Energiföretagen och under vårens regionmöten visades en film där Johan berättar om alla de initiativ som pågår inom vattenkraften just nu och hur föreningen jobbar med frågorna. Självklart gör vi nu filmen tillgänglig även för alla er som inte hade möjlighet att vara på regionmötena!

I filmen adresserar Johan bland annat:

  • Vad som krävs för att vi ska uppnå de mål som sätts upp i den nya lagstiftningen (jan 2019) om moderna miljövillkor för vattenkraften, utan för står påverkan på produktions- och reglerförmåga.
  • Energiföretagens arbete med inspel till myndigheternas arbete med nationella planen för vattenkraft (NAP).
  • Regeringsuppdraget till havs- och vattenmyndigheten om översyn av föreskrifter och vägledningar.
  • Energiföretagen ståndpunkt i konsultationen av ramdirektivet för vatten som  genomförts på EU-nivå.
  • Samverkan och samarbete i fokus för vattenkraft-teamet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se