Remissvar om övergångsbestämmelse för elnätens intäktsramar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har tagit fram ett remissvar till promemorian ”Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet”. Elnätsföretagen ska kunna dra nytta av det i sina egna remissvar.

Remissvaret kan nås här (efter inloggning)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se