Succé för utbildning i Elnätsekonomi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar, med behov av ökad elnätskapacitet, ett flexiblare elnät och samtidigt tuffare regleringar, finns det många som behöver ökade kunskaper i elnätsekonomi. Energiföretagen därför tagit fram utbildningsprogrammet Elnätsekonomi, tillsammans med några av landets främsta ekonomiska experter och pedagoger. Kursen är en unik möjlighet att lära sig vad siffrorna bakom regelverken egentligen betyder.

Läs mer här och se datum för programstart!

- För mig har helhetsperspektivet varit viktigast. Att få en insikt i hur regleringen fungerar och hänger ihop med redovisning och ekonomi på ett övergripande sätt. Att få veta hur intäktsramen är uppbyggd för att veta vilka parametrar man kan påverka och hur man kan skruva på dessa för att optimera verksamheten i förhållande till regleringen har varit väldigt värdefullt för mig som controller, säger Josefin Svensson, controller på Kraftringen.

Utbildningen genomförs i samarbete med Bild & Runsten och  omfattar fyra dagar och leds av Mikael Runsten och Erik Alenius, båda lärare och forskare i ekonomi med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranschen. För att ge lärandet värdefull tid och minimera kostnader och restid så fördelas utbildningsdagarna på två webbmöten, en tvådagars workshop med övernattning på kursgård i Stockholm samt två hemuppgifter. Ett upplägg som Victoria Jönsson, ekonom på Sölvesborg Energi uppskattade:

- Jag tycker det var väldigt bra att jobba med olika delmoment och i olika forum. När man har mycket med sitt ordinarie arbete så är det inte alltid optimalt att åka iväg på kurser och utbildningar. Men att blanda webbinarier, med hemuppgifter, test via datorn och en fysisk workshop passade mig perfekt!

Ola Mossberg, elnätschef på Teknik i Väst instämmer.

- Webbmötena fungerade väldigt bra och de gemensamma utbildningsdagarna var komprimerade och effektiva. Annars när man åker iväg på kurs slutar den ofta tidigt, men vi höll ut långt ut på kvällen. Det gillade jag. Lärarna är både pedagogiska och kunniga i ämnet och bjöd verkligen in till dialog.

En förutsättning för att kunna driva mer effektiva elnätsföretag är att en bred grupp av medarbetare förstår hur olika beslut i verksamheten påverkar elnätsföretagens ekonomi på rätt sätt. En kompetens i elnätsekonomi som förutom goda kunskaper i det ekonomiska språket kräver att man kan tolka siffrorna utifrån elnätsföretagens speciella förutsättningar. Ola Mossberg igen:

- Jag tycker att alla som arbetar med elnätsekonomi och beslut kring distributionsnät borde gå denna kurs för att förstå vad som är effektivt och inte, ur ett ekonomiskt perspektiv. Ämnet är komplext och kräver en hög förståelse för att kunna ta strategiska beslut.

Deltagarna betonar också vikten av dialog mellan olika funktioner hos elnätsföretaget och hur utbildningen kan bistå:

- En grundläggande kunskap om reglering och ekonomi samt hur dessa hänger ihop är en stor del av vår verklighet och något som vi måste förhålla oss till i vårt dagliga arbete så väl som i vårt långsiktiga strategiarbete. Jag tror att kursen i elnätsekonomi kan främja en dialog mellan till exempel ekonomi, de som arbetar med regleringsfrågor och andra verksamhetsansvariga, säger Josefin Svensson.

- Jag kan verkligen rekommendera kursen. Ofta uppstår det problem när de som jobbar med ekonomin och de som jobbar med elnätet ska kommunicera och försöka styra verksamheten i rätt riktning. Genom att gå kursen kan man minska missförstånden och börja ”prata samma språk”. Jag tror att det kan resultera i att man kan ta mer välgrundade beslut. Mitt tips är därför att en person från ekonomisidan och en från elnätssidan går på kursen tillsammans och på så sätt får förståelse för båda sidorna, avslutar Victoria Jönsson.

Du kan anmäla dig direkt på Elnätsekonomi.se