Svenska kraftnät ser över metodiken för elområdesindelning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har påbörjat en förstudie för en mer strukturerad och transparent metodik för elområdesindelning. Studien ska vara klar till närmaste årsskifte.

Sverige är sedan den första november år 2011 indelat i fyra elområden. Syftet med dessa är att låta marknaden genom prissignalen driva fram de lösningar som krävs för att upprätthålla en erforderlig balans mellan produktion och användning av el i de olika delarna av Sverige och där prisskillnaden mellan elområdena signalerar behovet av mer överföringskapacitet.

Förändrade förhållanden och europeiska krav

Införandet av elområde motiverades med att det tidvis uppstår flaskhalsar i överföringen av el inom Sverige och det är utifrån dessa som elområdena definieras. Kraftsystemet befinner sig dock kontinuerligt i förändring och flaskhalsarna är inte statiska över tid.

Investeringar i stamnätet innebär att dimensionerande fel byggs bort, produktion avvecklas och ny produktion tillkommer på nya platser. I det europeiska regelverket finns även krav på att indelningen i elområden ska omprövas med regelbundna intervall.

Extern och intern slutrapport

Detta innebär att dagens elområden kan behöva omdefinieras, och för detta behövs en strukturerad och transparent metodik. Därför har Svenska kraftnät nu påbörjat en förstudie som omfattar:

  • Kartläggning av lagkrav.
  • Att föreslå en metod för avgränsningen av ett elområde.
  • Konsekvensanalys av tillämpning i södra Sverige.

Resultat ska presenteras i form av en intern och en extern slutrapport vid årsskiftet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se