Utvärderingar visar att Prisdialogen fungerar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I Dagens Nyheter den 14 maj, uppmärksammades fjärrvärmepriserna och framför allt hur de varierar på olika orter i landet. Villaägarna intervjuades och på det sätt som Prisdialogen då nämndes kunde läsaren få uppfattningen att det är ett initiativ som inte ger kunden utrymme i dialogen med sin lokala fjärrvärmeleverantör, men upprepade utvärderingar visar att Prisdialogen fungerar

Under de sex år som Prisdialogen har funnits har flera utvärderingar gjorts och samtliga har visat att Prisdialogen fungerar. Här kan du läsa hela nyheten på Prisdialogens webb.