Vakanser i Eurelectrics arbetsgrupper

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu finns det lediga platser i tre av Eurelectrics arbetsgrupper; WG Electrification & Energy Efficiency WG Wholsale Market Design&Investment Frameworks samt WG Retail Market Design. På kommitténivå kan man dessutom ta en ordinarie plats i Generation & Environment. Ta chansen och sök till någon av dessa viktiga och centrala arbetsgrupper senast 1 juni.

Vi söker en ordinarie representant WG Electrification & Energy Efficiency. Kontakta Erik Thornström för mer information.

Vi söker en ordinarie representant i Generation&Environment Comittee, då Göran Hult, Fortum,  gått upp i viceordföranderollen. Kontakta Per Holm, Energiföretagen, kontaktperson för Generation&Environment Committee.

Vi söker en ordinarie representant för WG Wholesale Market Design & Investment Frameworks. För mer information om detta uppdrag, kontakta Magnus Thorstensson, Energiföretagen, suppleant och kontaktperson för Markets & Investment-kommittén.

Vi söker också en ordinarie representant för WG Retail Market Design. För mer information, kontakta Catherine Lillo, Energiföretagen, suppleant och kontaktperson för Customers & Retail Services-kommittén.

För information om arbetsgruppernas mandat, hur arbetsgruppen bemannas och riktlinjer för arbetet - kontakta Sara Emanuelsson.

Intresserade kandidater ska ha stämt av med sin ledning att tid och reskostnader läggs på deltagande i Eurelectricarbetet. En kort beskrivning av bakgrund och arbetsuppgifter som gör dig relevant för positionen ska åtfölja intresseanmälan*, som skickas till Sara Emanuelsson senast 25 februari!

Varför delta?

Genom Eurelectric har Energiföretagen större påverkansmöjligheter i EU jämfört med påverkansarbete i egen regi. Det är därför viktigt att Eurelectrics positioner stämmer överens med Energiföretagens, så att vi kan skapa rimliga villkor för Energiföretagens medlemmar och möjliggöra att Energiföretagens mål och visioner kan uppnås. För att få inflytande är våra representanter i arbetsgrupperna helt avgörande. Eurelectric-kansliet tar tacksamt emot all hjälp de kan få av medlemmar. Om en representant lägger ner tid och engagemang på att bidra i arbetet ökar möjligheterna till inflytande. För den enskilde innebär Eurelectricarbetet också stora möjligheter att skapa europeiska nätverk och allianser, utbyta erfarenheter och få ökad förståelse för förutsättningarna att bedriva elverksamhet i andra europeiska länder.

Vad förväntas av mig?

I ditt uppdrag ingår att representera Energiföretagen Sverige och föra branschföreningens talan i de frågor som är aktuella i just din arbetsgrupp och kommitté. Positioner ska förankras i samarbete med din kontaktperson och anteckningar och information spridas enligt de bilagda riktlinjerna.

*Om det finns flera intresserade kandidater gör kansliet ett urval och VD beslutar. Vid urval och beslut vägs faktorer såsom sakkunskap, möjlighet att avsätta tid samt kompetens för att potentiellt agera ordförande in, tillsammans med en representativ fördelning mellan medlemsföretag. Förordnandet är tvåårigt, med möjlighet till förlängning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se