Aktuellt om Rakel vid möte hos Energiföretagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ett tjugotal personer från medlemsföretag, Vattenregleringsföretagen och myndigheter träffades den 19 mars för artonde gången för att prata branschgemensamma frågor runt Rakel-systemet för radiokommunikation. En huvudpunkt var en genomgång av erfarenheter från sommars bränder och stormen Alfrida.

Under Rakelträffen diskuterades bland annat:

  • hur Alfrida och sommarens bränder påverkat funktionaliteten i Rakel. Åtgärder som vidtogs av olika aktörer togs upp samt åtgärder för att kunna bli ännu bättre på att återställa funktionalitet. Här lyftes också hinder, utmaningar och möjligheter.
  • elförsörjningens kommunikationsberedskap och förmåga till arbetsledning och samverkan mellan aktörer under Alfrida. Till exempel diskuterades nyttan och behovet av att prata i talgrupper jämfört med individsamtal. Möjligheten att använda talgrupper skiljer sig efter vilken roll och funktion man har inom organisationen, om man sitter i DC eller om man är fältpersonal. Här är ett utökat användande av Rakel i det vardagliga arbetet en viktig faktor.
  • att Svenska kraftnät fortsatt ska ge stöd till Rakel för elförsörjningen. Svenska kraftnät har tillsammans med Combitech initierat ett arbete som ska ge förstärkt förmåga att upprätthålla kommunikation med en fungerande metodik inom elförsörjningen, en heltäckande sambandstjänst som ska beröra alla tillgängliga sambandsmedel. En uppstart av ”elbranschens sambandsmetodgrupp” är planerad till den 27:e mars.
  • det finns ett behov av en gemensam lösning för nödlarm/personlarm inom energibranschen. Frågan har lyfts till HMS-utskottet inom EBR som arbetar vidare med behovet utifrån ett bredare perspektiv än att bara titta på Rakel som bärare av personlarm. Ett första uppstartsmöte är planerat till den 5:e april.

Från Energiföretagen Sverige deltog Matz Tapper.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se