EBR får betyg av de närmast berörda – både känt och okänt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EBR har gått ut i två undersökningar för att få reda på kännedom och omgivningens syn på verksamheten. Resultatet både bekräftade ”sanningar” och gav nya insikter. Nu finns en plattform att jobba vidare utifrån för att sprida kunskaperna om EBR.

Nyligen kom resultatet från två undersökningar om EBR. I den ena intervjuades personer i ledningsgrupper som kommer i kontakt med varumärket EBR. I den andra intervjuades 45 yngre medarbetare i branschen, med någon form av relation till EBR:s verksamhet.

Kännedom och värdeord

Från undersökningen med ledningsgrupper konstateras bland annat:

  • Av EBR:s fem områden råder störst kännedom om kostnadskatalogen och arbetet med elsäkerhet inom ESA. De tre övriga – bygg, konstruktion och underhåll är mindre kända.
  • EBR upplevs ha en enande funktion inom branschen, en sorts standardisering för samarbete där inte konkurrens råder.
  • Den nya innebörden av EBR – ElnätsBranschens Riktlinjer – har inte satt sig.
  • Kopplingen till Energiföretagen Sverige är relativt klar.
  • EBR känns unikt med hela sitt innehåll, men konkurrens upplevs finnas inom elsäkerhet, bygg och utbildningsområdet.

I den andra undersökningen har värdeord sökts för att beskriva företagets personlighet (toppbilden). Dessa värdeord har sorterats in i fem huvudområden; hygglig – cool – kunnig – elegant – slitstark.

En varumärkesresa

– Vi var osäkra på kännedomen om EBR och har fått ett intressant resultat. Omgivningen har reagerat lite annorlunda mot vad vi trodde, samtidigt som en hel del är känt. Svaren har indikerat mer produktfokus än kännedom om varumärket, säger Peter Silverhjärta som är sakkunnig inom EBR.

– Tyngdpunkten har legat mycket på att göra bra saker för branschen. Energiföretagen Sverige har nu initierat en varumärkesresa runt EBR, med lite mer strategisk marknadsföring. Vi ska också ha återkommande undersökningar likt de vi haft nu minst vartannat år, säger Johanna Rosenlind, även hon sakkunnig inom EBR.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se