Energiföretagen med VEGA på S-kongressen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

På fredag 22/3 inleds Socialdemokraternas partikongress som i år hålls i Örebro. Energiföretagen kommer att närvara och ha en monter ihop med VEGA som är en sammanslutning av de fyra organisationerna: Svenskt Vatten, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Avfall Sverige.

VEGA representerar fyra branscher som arbetar med cirkulär ekonomi i praktiken – avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme. Inom ramen för VEGA-samarbetet sprider vi information om hur vi arbetar med våra respektive nyttigheter, för sig och tillsammans, för att uppnå ett mer cirkulärt samhälle. Som en del i det arbetet brukar vi närvara vid olika partievenemang för att nå ut till både kommun- och rikspolitiker. 

I februari närvarade vi på Centerns kommundagar i Umeå och nu har turen kommit till Socialdemokraternas partikongress. Tillsammans har vi en monter som bemannas av personal från våra organisationer, där vi kan möta deltagare på kongressen och prata om våra frågor.  

På lördag kommer vi även att hålla ett seminarium ihop med Energigas Sverige på temat Så räddar vi svensk biogasproduktion och elförsörjning i våra städer. Om ni är på plats på kongressen är ni välkomna att titta förbi. Seminariet hålls i lokalen Handskmakaren inne i Conventum klockan
14.00 – 14.45.
 

Kort om seminariet: 
I Sverige har vi kommit långt på vägen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle. Bra exempel på det är kraftvärme som till största delen produceras med förnybara eller återvunna bränslen och ger både fjärrvärme och lokalproducerad el till våra städer. Biogas är en självklar del av den cirkulära ekonomin då den görs av restprodukter och ersätter fossila bränslen. Men ett antal nya skatteförslag hotar nu dessa nyttigheter och elförsörjningen i våra storstäder riskeras. Vad behöver göras för att rädda kraftvärmen och svensk biogas?  

Medverkande:  
Lars Holmquist, omvärldsanalytiker, Göteborg Energi 
Maria Malmkvist vd, Energigas Sverige  
Björn Persson, regionchef Norrköping och Örebro, E.On  
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige 
Moderator: Anja Alemdar, enhetschef, Energiföretagen Sverige.