Energiföretagen tar fram färdplan el - för ett fossilfritt samhälle

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar, utan att äventyra leveranssäkerheten eller Sveriges konkurrenskraft? För att lösa den uppgiften startar nu Energiföretagen Sverige arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri el. Det sker i samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson, har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Bland annat presenteras färdplanen för fossilfri uppvärmning, som Energiföretagen står bakom, på ett seminarium den 20 mars.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Sweco sammanställt de hittills presenterade planerna. Sammantaget innebär de en ökad efterfrågan på el med 37 TWh, nästan 30 procents ökning av Sveriges elanvändning, bland annat genom ökad elektrifiering inom transport- och industrisektorerna. Dessutom beräknas befolkningen öka med 1,5 miljoner under samma period och det kommer att öka elanvändningen ytterligare. Så även om Sverige i dag har ett överskott och exporterar runt 12 procent blir det en mycket stor ökning av efterfrågan.

Hur kan vi möta denna ökade efterfrågan och samtidig säkra både den höga leveranssäkerheten, varje sekund, dygnet runt, och samtidigt fasa ut den återstående procenten fossilelproduktion som vi har idag? Detta ska färdplanen för fossilfri el analysera och ge svar på.

Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen Sverige, är projektledare för färdplansarbetet:

– Färdplansarbetet har nyligen startat och vi hoppas kunna presentera en färdig färdplan någon gång under hösten. Men vi kommer att ta fram delrapporter på vägen. Den första ska ta fram en bedömning av elanvändningen framåt. Hur mycket el behövs egentligen för att möta färdplanerna från andra sektorer givet en omställning till ett fossilfritt samhället?

Energiföretagen har tagit hjälp med analysarbetet av forskningskonsortiet Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP, som är en omfattande forskningssatsning med fokus på omställningen av energisystemen. Den första delrapporten är på gång och det blir ytterligare ett par innan färdplanen kan formuleras, så det blir fler nyheter om färdplansarbetet framöver.

Läs debattartikel om Färdplan för fossilfri el, publicerad i Dagens industri.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se