Energiföretagens synpunkter på ramdirektivet för vatten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen genomför nu en så kallad ”fitness check” av ramdirektivet för vatten. Energiföretagen Sverige har lämnat sina svar på den enkät som används för att samla in synpunkter, där det framgår att föreningen gärna ser en modernisering av vissa delar i direktivet, men vill undvika mer omfattande ingrepp eller förändringar.

Detta är några av de påpekanden som Energiföretagen lyfter fram i sitt svar:

  • Utpekandet av kraftigt modifierade vatten (KMV) är viktigt för tillstånd att driva och utveckla vattenkraftsverksamhet. Fler utpekanden behövs.
  • Vi behöver en breddad syn på undantag för utsläppande verksamhet under Art 4.7.
  • Alla relevanta intressenter ska inkluderas i utvecklingen och implementering av direktivet.
  • One-out-all-out-principen är kontraproduktiv då många förbättringar inte syns. One-out-all-out innebär att den kvalitetsfaktor som har lägst status avgör total status. Det gör att man kan genomföra massor av åtgärder som leder till en rad förbättringar utan att resultatet av dessa ansträngningar syns.
  • Värna kraven på teknisk och ekonomisk rimlighet, samt mätbara förbättringar i Art 4.
  • Vägledningar ska vara ska vara förenliga med varandra och föreslå ”best practice procedures”, däremot inte ställa krav på standardlösningar.
  • Biologiska kvalitetsfaktorer ska vara styrande, hydromorfologiska ska vara stödjande.

Nästa steg i processen är att EU-kommissionen skickar ut så kallade Target Consultations till vissa organisationer. Energiföretagen deltar i dessa via Swedish Water Alliance och Eurelectric. Beslut om revision av ramdirektivet väntas i höst när nästa kommission är på plats.

Ta del av Energiföretagens svar (.pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se