Energiminister Anders Ygeman inledde Energi 2019

Publicerat av: Annika Jansson ·

Många såg fram emot att höra den nya energiministern som startade den första dagen av Energi 2019, Energiföretagen Sveriges årskonferens. Anders Ygeman (S) betonade att energi är nyckeln för att lösa klimatutmaningen och tyckte att branschen borde satsa mer på visioner än detaljer kring regelverk.

Temat för Energi 2019 var ”Flexibilitet för en säker framtid”. Efter att Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige hade hälsat välkomna fick deltagarna erfara vad som kan hända om elen inte kommer fram, med hjälp av improvisatörerna från Aktör Edutainment. Där fanns ”teknikern” som sade sig ha koll på kablarna, ”preppern” som jublade över att äntligen få sätta sina planer i verket och ”energi-vd:n” som var säker på att elnätskapaciteten inte längre räckte till, eller om det möjligen var så att vi slagit i effekttaket? Tack och lov kom ljuset åter och moderatorn Jan Wifstrand kunde presentera vår nye energiminister, Anders Ygeman (S).

– Ni sitter på nyckeln som kan lösa klimatutmaningen, nämligen energifrågan. Vattenkraften är ryggraden i energisystemet, men även vindkraft och flexibilitet blir viktigt för att klara klimatutmaningen, konstaterade energiministern bland annat. Vid det efterföljande samtalet med moderatorn och Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, uttryckte Anders Ygeman ingen oro för vare sig effektbrist, konsekvenserna av kraftvärmebeskattningen eller kapacitetsutmaningarna i elnätet. Han tyckte däremot att branschen borde vara mer visionär, istället för att fokusera på detaljer i regelverk.

Erik Kjellström från SMHI, professor i klimatologi, tog vid och beskrev olika scenarier för framtiden och hur energibranschen kan påverkas av klimatförändringarna.

– Det är svårt att sia om hur det blir men våra prognoser pekar mot ett minskat behov av uppvärmning och ett ökat behov av kyla. Det finns också potential för mer vattenkraft, snabbare tillväxt av bioenergi och mer vindkraft, medan det kan bli lite mindre solenergi på grund av ökad molnighet, sa Erik Kjellström, samtidigt som han garderade med olika grad av osäkerhet i sina förutsägelser.

Eftermiddagen följdes av inslag om hur vi klarar effektutmaningen (Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät), Profus kommande studie av kraftvärmeproduktionen framåt (John Johnsson, Profu) och Scanias förväntningar på elektrifiering av även tunga transporter (Nils Gunnar Vågstedt, Head of innovation R&D Scania Group).

Eftermiddagen avslutades med en ”talkshow” om kapacitetsbristen i elnäten, vilken hämmar tillväxt och utveckling i allt fler städer. Under ledning av Henrik Wingfors, enhetschef Energiföretagen, samtalade Ulrika Geeraedts Region Skåne, Tomas Hirsch SSAB, Katarina Yuen Sweco och Johan Mörnstam E.ON energidistribution om problem och lösningar på kapacitetsutmaningen, innan Aktör Edutainment knöt ihop säcken med underbara improvisationer om vad de hört under dagen.