Ge era synpunkter på tidplan för omprövning enligt NAP

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på tidplan för prövning av huvudavrinningsområden (HARO), enligt nationella planen, och vill få in synpunkter på förslaget senast 2 april.

Myndigheterna föreslår att verksamheter som omfattas av den nationella planen ska omprövas under en 20-årsperiod. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida presenteras förslag på under vilken tidperiod varje huvudavrinningsområde ska omprövas, kriterier för komplexitet respektive miljöbedömning, samt att man listar ett antal konkreta frågor respondenterna bör fundera över, dessa är:

  1. Är det något HARO som bör flyttas framåt i tiden eftersom det inte i dagsläget finns tillräckligt kulturmiljöunderlag?
  2. Är det något HARO som bör tas vid annan tidpunkt för att det finns planerade projekt eller mycket underlag framtaget som kan motivera detta?
  3. Är det något HARO som bör tidigareläggas för att det finns särskilda naturvärden?

 

Läs vidare och lämna era synpunkter på  Havs- och vattenmyndigetens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se